چهارمین آنپلاگد رضا مهدوی در مکتب تهران

IMG_20170724_122823

مهسا عظیمی نوازنده تار، سنتور رضا مهدوی را همراهی می‌کند.